ทองอินทร์ สีหาบุตร

นายกเทศมนตรี

นายวุทิภูมิ สุรเสน

ปลัดเทศบาล

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

Big Cleaning Day

วันนี้ (10 กรกฏาคม 2562) นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร พร้อมด้วย นายวันดี จันนุกูล รองนายกเทศมนตรีฯ และนายวิเชียร ทองทับ รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะบุคลากรเทศบาลตำบลสีวิเชียร ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ และบำรุงรักษาต้นไม้ ที่ปลูกไว้ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ ในกิจกรรม Big Cleaning Day  

[ 10-07-2562 ] Hits:19

อบรมกลั่นกรองพิจารณาโครงการฯ รองรับสังคมผู้สูงวัย

วันนี้ (27 มิถุนายน 2562 ) นายเฉลิมชัย ประพันธา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร และคณะผู้วิจัยบ้านนาสามัคคี เข้าร่วมการอบรมในเวทีกลั่นกรองพิจารณาโครงการการฟื้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญาทอผ้าเพื่อสร้างอาชีพรองรับสังคมผู้สูงวัยบ้านนาสามัคคี ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ รร.สุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี  

[ 27-06-2562 ] Hits:46

อบต.วานรนิวาส ดูงาน ธ.น้ำใต้ดิน ณ บ.นาสามัคคี ทต.สีวิเชียร

วันนี้ (09.00 น.) นางอัจฉราณี พูลสง่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และคณะผู้ศึกษาดูงานในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส จำนวนกว่า 50 คน ณ บ้านนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหมู่บ้าน ในโครงการสุขภาวะชุมชนต้นแบบ “หมู่บ้านไร้คลอง” โดยในการนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด และการลงพื้นที่ดูระบบธนาคารน้ำใต้ดินของหมู่บ้าน โดยมี อ.พินิจ สีหนันท์ เป็นวิทยากร  

[ 19-06-2562 ] Hits:74

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ