Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมต้อนรับคณะดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสะว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

       วันที่ 12 ธันวาคม 2560  นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมต้อนรับคณะดูงาน หมู่บ้านไร้คลอง บ้านนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี และไร่นาสวนผสมของ ท่าน ส.ท ละอองดาว บ้านห้วยแก้ว จาก องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสะว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (หมู่บ้านไร้คลอง) จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

       วันที่ 9 ธันวาคม 2560  นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (หมู่บ้านไร้คลอง) จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการแจกโฉนดที่ดินทั่วทิศ พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

       วันที่ 6 ธันวาคม 2560  นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมโครงการแจกโฉนดที่ดินทั่วทิศ พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯและท่านนายอำเภอน้ำยืน เป็นผู้รวมมอบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 พบปะ ชี้แจง และประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2561

           วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร  ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 พบปะ ชี้แจง และประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

         วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดโครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามโรงเรียนบ้านนาสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมแสดงออกในการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร

        เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2560 นำโดยผู้บริหารเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลสีวิเชียรทุกคน ร่วมแสดงพลังพร้อมตั้งปณิธานการบริหารและการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมลงตรวจพื้นที่และรับการรายงานผลการดำเนินงาน และให้ความรู้เพิ่มเติม ด้านวิชาการและแนวทางการพัฒนา

    วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เทศบาลสีวิเชียร ร่วมลงตรวจพื้นที่และรับการรายงานผลการดำเนินงาน และให้ความรู้เพิ่มเติม ด้านวิชาการและแนวทางการพัฒนา โดย มีท่านปลัดปัญญา สะนัย เทศบาลตำบล ศรีวิเชียร อ.น้ำยืน และ ท่านวรรัตน์ วงศา ปลัด อบต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ทางท่านปลัดทั้งสองได้ อำนวยความสะดวกทั้งด้านที่พักและอาหารต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการหมู่บ้านไร้คลอง และโครงการต่างๆ ขอขอบคุณในความอนุคราะห์และน้ำใจเป็นอย่างสูงคับ และขอแสดงความชื่นชมในความเสียสละ และความอุสาหพัฒนา ผลักดันโครงการเพื่อแก้ปัญหา ให้ประชาชนอย่างแท้จริง...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนน้ำยืนวิทยา

     วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 นายปัญญา สะนัย ปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนน้ำยืนวิทยา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ รักน้ำ รักป่า และร่วมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางทำฝายชะลอน้ำ และค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอน้ำยืน

     วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน มีท่านนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน  พร้อมด้วยน้องๆจาก รร.น้ำยืนวิทยา ร่วมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางทำฝายชะลอน้ำ และค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอน้ำยืนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

จัดการประเมินเลื่อนระดับ ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

     วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดการประเมินเลื่อนระดับ ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ณ.สำนักงาน เทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 11