Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

         วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดโครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามโรงเรียนบ้านนาสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมแสดงออกในการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร

        เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2560 นำโดยผู้บริหารเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลสีวิเชียรทุกคน ร่วมแสดงพลังพร้อมตั้งปณิธานการบริหารและการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมลงตรวจพื้นที่และรับการรายงานผลการดำเนินงาน และให้ความรู้เพิ่มเติม ด้านวิชาการและแนวทางการพัฒนา

    วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เทศบาลสีวิเชียร ร่วมลงตรวจพื้นที่และรับการรายงานผลการดำเนินงาน และให้ความรู้เพิ่มเติม ด้านวิชาการและแนวทางการพัฒนา โดย มีท่านปลัดปัญญา สะนัย เทศบาลตำบล ศรีวิเชียร อ.น้ำยืน และ ท่านวรรัตน์ วงศา ปลัด อบต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ทางท่านปลัดทั้งสองได้ อำนวยความสะดวกทั้งด้านที่พักและอาหารต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการหมู่บ้านไร้คลอง และโครงการต่างๆ ขอขอบคุณในความอนุคราะห์และน้ำใจเป็นอย่างสูงคับ และขอแสดงความชื่นชมในความเสียสละ และความอุสาหพัฒนา ผลักดันโครงการเพื่อแก้ปัญหา ให้ประชาชนอย่างแท้จริง...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนน้ำยืนวิทยา

     วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 นายปัญญา สะนัย ปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนน้ำยืนวิทยา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ รักน้ำ รักป่า และร่วมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางทำฝายชะลอน้ำ และค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอน้ำยืน

     วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน มีท่านนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน  พร้อมด้วยน้องๆจาก รร.น้ำยืนวิทยา ร่วมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางทำฝายชะลอน้ำ และค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอน้ำยืนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

จัดการประเมินเลื่อนระดับ ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

     วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดการประเมินเลื่อนระดับ ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ณ.สำนักงาน เทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

งานซ่อมแซมถนนเส้นทางบ้านซำหวาย ตำบลสีวิเชียร ถนนเชื่อมไปบ้านตายอย ตำบลโดมประดิษฐ์

      เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายวันดี จันนุกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยงานซ่อมแซมถนนเส้นทางบ้านซำหวาย ตำบลสีวิเชียร ถนนเชื่อมไปบ้านตายอย ตำบลโดมประดิษฐ์ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

จัดการประชุมหารืองานวิจัยนกยูงคืนถิ่น สู่ป่าชุมชนตำบลสีวิเชียร ณ.สำนักงาน เทศบาลตำบลสีวิเชียร

      วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดการประชุมหารืองานวิจัยนกยูงคืนถิ่น สู่ป่าชุมชนตำบลสีวิเชียร ณ.สำนักงาน เทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

เดินทางไปให้ความรู้เรื่อง"หมู่บ้านไร้คลอง"ระบายน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) กับชาวตำบลท่าใหญ่. อ.หนองบัวแดง. จ.ชัยภูมิ

      วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร เดินทางไปให้ความรู้เรื่อง"หมู่บ้านไร้คลอง"ระบายน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) กับชาวตำบลท่าใหญ่. อ.หนองบัวแดง. จ.ชัยภูมิ เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศไทย ตามนโยบายฯ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 11 อุบลราชธานี

    วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร นายปัญญา สะนัย ปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมต้อนรับท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 11 อุบลราชธานี ที่ให้โอกาศ."หมู่บ้านไร้คลอง"เป็นโมเดลของประเทศไทย เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาภาวะชุมชนที่เรื้อรังมานาน ชาวอำเภอน้ำยืนและชาวบ้านนาสามัคคี และนำเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปแก้ปัญหาได้อย่างยั้งยืนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 11