Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมต้อนรับท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 11 อุบลราชธานี

    วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร นายปัญญา สะนัย ปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมต้อนรับท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 11 อุบลราชธานี ที่ให้โอกาศ."หมู่บ้านไร้คลอง"เป็นโมเดลของประเทศไทย เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาภาวะชุมชนที่เรื้อรังมานาน ชาวอำเภอน้ำยืนและชาวบ้านนาสามัคคี และนำเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปแก้ปัญหาได้อย่างยั้งยืนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

    วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2560

     วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร นำโดยนายปัญญา สะนัยปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18-4 สิงหาคม 2560 ณ ศาลากลางบ้าน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร

     วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยนายปัญญา สะนัยปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร อย่างพร้อมเพียงกัน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี เพื่อนำไปถวายเป็นพุทธบูชาตลอดกาลพรรษา ณ วัดนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

      วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น .ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี เพื่อนำไปถวายเป็นพุทธบูชาตลอดกาลพรรษา ณ วัดนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร โดยมีประธานบริษัทแป้งมันเอี่ยมอีสาน ส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี และเวลา 10:00 .น ณ วัดซำหวาย ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่วมจัดเตรียมสถานที่ทำบุญตักบาตร ศูนย์สุขภาพชุมชนคำข่า ครบรอบ 13 ปี

      วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมกับ อสม. จัดเตรียมสถานที่ทำบุญตักบาตร ศูนย์สุขภาพชุมชนคำข่า ครบรอบ 13 ปี ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ค.2560 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.

 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการฝึกอาชีพและจิตอาสาการทำดอกไม้จันทน์

      วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร จัดโครงการฝึกอาชีพและจิตอาสาการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ครู, อาจารย์,นักเรียน, ผู้นำชุมชน, ประชาชน และผู้ที่สนใจ

 

อ่านเพิ่มเติม...

มอบเงินแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3 ราย

      วันที่ 2 มีนาคม 2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร มอบเงินแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการป่าชุมชน พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ให้แก่คณะกรรมการป่าชุมชนตำบลสีวิเชียร และประชาชน ประจำปี 2560

      วันที่ 15 มกราคม 2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร และคณะผู้บริหาร ร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการป่าชุมชน พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ให้แก่คณะกรรมการป่าชุมชนตำบลสีวิเชียร และประชาชน ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ ประจำปี 2560 ณ เขื่อนห้วยวังใหญ่

     วันที่ 1 มกราคม 2560 เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยนายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร และคณะผู้บริหาร จัดโครงการทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ ประจำปี 2560 ณ เขื่อนห้วยวังใหญ่

 

อ่านเพิ่มเติม...