Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมทั้งศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

     วันที่ 9-10 กันยายน 59 นายทองอินทร์  สีหาบุตร นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมทั้งศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลสีวิเชียรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

     วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลในระบบแท่ง

     วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลในระบบแท่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสีวิเชียร

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนฯ

     วันที่ 18 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสมาคมลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาน้ำยืน

     วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยนายทองอินทร์ สีหาบุตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาน้ำยืน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับ คณะต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการธนาคารน้ำตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จาก อบต.หนองอ้ม

    วันที่ 25 พฤษภาคม 2559  เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยนายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมต้อนรับ คณะต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการธนาคารน้ำตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จาก อบต.หนองอ้ม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมแห่ผ้าผูกคอพระราชทาน งานลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

     วันที่ 24 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมแห่ผ้าผูกคอพระราชทาน งานลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนน้ำยืน ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศการวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

        วันที่ 16 เมษายน 2559  เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยนายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร จัดงานตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และกิจกรรรมละเล่นของผุ้สูงอายุ ในเทศการวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับ คณะ ทหาร แม่บ้านทหาร จาก ร๖ พัน ๑

         เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยนายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ร่วมต้อนรับ คณะ ทหาร แม่บ้านทหาร จาก ร๖ พัน ๑ 

อ่านเพิ่มเติม...