Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมฯ สงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาน้ำยืน

    วันที่ 22 มกราคม 2559  นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมฯ สงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาน้ำยืน 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

    ประกาศสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ออกสำรวจข้อมูล สิ่งปลูกสร้างบนแปลงที่ดินในเขตเทศบาล

     วันที่ 20 มกราคม 2559 เทศบาลตำสีวิเชียร ร่วมกับพนักงานกองคลัง (งานจัดเก็บ) ออกสำรวจข้อมูล  สิ่งปลูกสร้างบนแปลงที่ดินในเขตเทศบาล 

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ดูการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านที่ขาดเเคนน้ำกินน้ำใช้ ในพื้นที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร

     เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยนายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมพนักงานเทศบาลลงพื้นที่ดูการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านที่ขาดเเคนน้ำกินน้ำใช้ ในพื้นที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงาน กีฬามวลชนสัมพันธ์ อำเภอน้ำยืน ประจำปี 2558

     เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยท่านนายก  ทองอินทร์ สีหาบุตร และเจ้าหน้าที่ในเขตเทศบาล เข้าร่วมงาน กีฬามวลชนสัมพันธ์ อำเภอน้ำยืน ประจำปี 2558 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลสีวิเชียร ลงพื้นที่แก้ปัญหาชาวบ้านขาดเเคนน้ำกินน้ำใช้

     วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยนายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมพนักงานเทศบาลลงพื้นที่แก้ปัญหาชาวบ้านขาดเเคนน้ำกินน้ำใช้

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติสาขาเดชอุดม

     วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติสาขาเดชอุดม

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดประชุมกีฬาสัมพันธ์

     วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้จัดประชุมกีฬาสัมพันธ์ ของเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส

     วันที่ 11 ธันวาคม 2558 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส

 

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะผู้ประเมินสมาคมดีเด่นจากศูนย์ประสานงานอุบลราธานี และพัฒนาสังคมจังหวัดอุบล

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้ประเมินสมาคมดีเด่นจากศูนย์ประสานงานอุบลราธานี และพัฒนาสังคมจังหวัดอุบล เพื่อพัฒนางานสมาคมให้ดีขึ้น

 

อ่านเพิ่มเติม...