Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน และทบทวนแผนพัฒนา 3 ปี และออกบริการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่

      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  เทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน และทบทวนแผนพัฒนา 3 ปี และออกบริการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่  ณ.บ้านโนสวรรค์ ม. 2

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการก่อสร้างฝายชะลอน้ำด้วยกระสอบทราย ตามโครงการ 89 ฝาย ถวายพ่อของแผ่นดิน ณ. ลำห้วยบอน บ้านคำข่า ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ร่วมพิธีเปิดการก่อสร้างฝายชะลอน้ำด้วยกระสอบทราย ตามโครงการ 89 ฝาย ถวายพ่อของแผ่นดิน ณ. ลำห้วยบอน บ้านคำข่า ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมก่อสร้างฝายชะลอน้ำด้วยกระสอบทราย ตามโครงการ 89 ฝาย ถวายพ่อของแผ่นดิน ณ ห้วยเบ็ด บ้านน้ำยืน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

      วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559  นายทองอินทร์  สีหาบุตร นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมกับคณะครู กศน.โซง ,นักศึกษา กศน.โซง  และหน่วยงานราชการทุกส่วน ร่วมก่อสร้างฝายชะลอน้ำด้วยกระสอบทราย ตามโครงการ 89 ฝาย ถวายพ่อของแผ่นดิน ณ ห้วยเบ็ด บ้านน้ำยืน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleanig Day ตามโครงการ "อุบลเมืองสะอาด" ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

   พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleanig Day ตามโครงการ "อุบลเมืองสะอาด" ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมฯ สงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาน้ำยืน

    วันที่ 22 มกราคม 2559  นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมฯ สงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาน้ำยืน 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

    ประกาศสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ออกสำรวจข้อมูล สิ่งปลูกสร้างบนแปลงที่ดินในเขตเทศบาล

     วันที่ 20 มกราคม 2559 เทศบาลตำสีวิเชียร ร่วมกับพนักงานกองคลัง (งานจัดเก็บ) ออกสำรวจข้อมูล  สิ่งปลูกสร้างบนแปลงที่ดินในเขตเทศบาล 

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ดูการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านที่ขาดเเคนน้ำกินน้ำใช้ ในพื้นที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร

     เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยนายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมพนักงานเทศบาลลงพื้นที่ดูการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านที่ขาดเเคนน้ำกินน้ำใช้ ในพื้นที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงาน กีฬามวลชนสัมพันธ์ อำเภอน้ำยืน ประจำปี 2558

     เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยท่านนายก  ทองอินทร์ สีหาบุตร และเจ้าหน้าที่ในเขตเทศบาล เข้าร่วมงาน กีฬามวลชนสัมพันธ์ อำเภอน้ำยืน ประจำปี 2558 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลสีวิเชียร ลงพื้นที่แก้ปัญหาชาวบ้านขาดเเคนน้ำกินน้ำใช้

     วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยนายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมพนักงานเทศบาลลงพื้นที่แก้ปัญหาชาวบ้านขาดเเคนน้ำกินน้ำใช้

 

อ่านเพิ่มเติม...