Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ดูการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านที่ขาดเเคนน้ำกินน้ำใช้ ในพื้นที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร

     เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยนายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมพนักงานเทศบาลลงพื้นที่ดูการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านที่ขาดเเคนน้ำกินน้ำใช้ ในพื้นที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงาน กีฬามวลชนสัมพันธ์ อำเภอน้ำยืน ประจำปี 2558

     เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยท่านนายก  ทองอินทร์ สีหาบุตร และเจ้าหน้าที่ในเขตเทศบาล เข้าร่วมงาน กีฬามวลชนสัมพันธ์ อำเภอน้ำยืน ประจำปี 2558 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลสีวิเชียร ลงพื้นที่แก้ปัญหาชาวบ้านขาดเเคนน้ำกินน้ำใช้

     วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยนายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมพนักงานเทศบาลลงพื้นที่แก้ปัญหาชาวบ้านขาดเเคนน้ำกินน้ำใช้

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติสาขาเดชอุดม

     วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติสาขาเดชอุดม

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดประชุมกีฬาสัมพันธ์

     วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้จัดประชุมกีฬาสัมพันธ์ ของเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส

     วันที่ 11 ธันวาคม 2558 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส

 

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะผู้ประเมินสมาคมดีเด่นจากศูนย์ประสานงานอุบลราธานี และพัฒนาสังคมจังหวัดอุบล

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้ประเมินสมาคมดีเด่นจากศูนย์ประสานงานอุบลราธานี และพัฒนาสังคมจังหวัดอุบล เพื่อพัฒนางานสมาคมให้ดีขึ้น

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการภาคสนามความแม่นยำสูงเพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

     วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการภาคสนามความแม่นยำสูงเพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสีวิเชียร

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมฟ้อนเพื่อเตรียมความพร้อม ณ หน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน

   วันศุกร์‬ ที่ 13 พย 58 เวลา 15:00 น นายทองอินทร์ สีหาบุตร  นายกเทศบาลสีวิเชียร นำนางรำร่วมฟ้อนเพื่อเตรียมความพร้อม ไปรว่มที่ว่าการอำเภอน้ำยืน โดยการแต่งกายชุดฟ้อน เสื้อแขนยาว สีขาว ผ้าถุง สไบผ้าขาวม้าลา ณ หน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงอบรมการเพิ่มประสิทธิถาพการปฎิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559

     นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ร่วมโครงการการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร โดยสมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

อ่านเพิ่มเติม...