Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมชมปรากฎการณ์ กุ้งเดินขบวน ณ.แก่งลำดวน

     วันที่ 10 ก.ย. 2558 นายวันดี จันนุกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ร่วมกับคณะพนักงานของเทศบาล ไปดูกุ้งเดินขบวน ที่แก่งลำดวน และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ชาวบ้านตำบลสีวิเชียร ทำบุญใส่บาท เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับชาวบ้านตำบลสีวิเชียร ทำบุญใส่บาท เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมอนุรักษ์การแต่งการด้วยผ้าไทย ในวันศุกร์

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมอนุรักษ์การแต่งการด้วยผ้าไทย ในวันศุกร์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมรับนโยบายคำสั่งหัวหน้าคณะรัษาความสงบแห่ชาติ ที่ 22/2558

วันที่ 2 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมรับนโยบายคำสั่งหัวหน้าคณะรัษาความสงบแห่ชาติ ที่ 22/2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษา ที่วัดพลานนกยุง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี และชาวบ้านตำบลสีวิเชียร ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษา ที่วัดพลานนกยุง

อ่านเพิ่มเติม...

นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯลงพื้นที่ตรวจงานลอกห้วยอัสม้อ ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ลงพื้นที่ตรวจงานลอกห้วยอัสม้อ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯร่วมประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ร่วมการประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมทั้งศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมทั้งศึกษาดูงาน ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมทั้งศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เทศบาลสีวิเชียร ประชุมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมทั้งศึกษาดูงาน ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

งานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดงาน "ผลไม้และของดองอำเภอน้ำยืน"

วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดงาน "ผลไม้และของดองอำเภอน้ำยืน" จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...