Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และผู้ปกครองของเด็กๆ ร่วมมอบรางวัลและขนม ให้กับเด็กๆเทศบาลตำบลศรีวิเชียร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมทำบุญตักบาท กับชาวบ้าน บ้านซำหวายและบ้านซำหวายพัฒนา

วันที่ 1 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมกับชาวบ้าน บ้านซำหวายและบ้านซำหวายพัฒนา ร่วมกันทำบุญตักบาท

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" Big Cleaning day

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" Big Cleaning day ทุกคนร่วมใจกันทำความสะอาด เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ เทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอน้ำยืน ประจำเดือน ตุลาคม 2557

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ ได้ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอน้ำยืน ประจำเดือน ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยน้ำยืน 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ ได้เป็นประธานในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 ณ เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557

วันที่ 12 สิงหาคม 2557 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทสบาล และพนักงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557 ณ หอประชุม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 2557

วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลสีวิเชียร โดย นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทสบาล และพนักงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมกิจกรรมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 2557 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยภายพลเรือน ประจำปี 2557

วันที่ 30 กรกฎาคม 57 - 1 สิงหาคม 2557 เวลา 11.30 น. เทศบาลตำบลสีวิเชียร โดย นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรี นายปัญญา สะนัย รองปลัด ปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยภายพลเรือน ประจำปี 2557 ณ สำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทสบาล ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการฝึกอบรมตาม โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาวัดบ้านาสามัคคี อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

งานประเพณีบุญบั้งบังไฟเทศบาลตำบลสีวิเชียร ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2557 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทสบาล พนักงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งบังไฟเทศบาลตำบลสีวิเชียร ประจำปี 2557 กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงขบวนรำแห่บั้งไฟ การละเล่นพื้นบ้าน และการจุดบั้งไฟ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...