Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี เพื่อนำไปถวายเป็นพุทธบูชาตลอดกาลพรรษา ณ วัดนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

Share

      วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น .ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี เพื่อนำไปถวายเป็นพุทธบูชาตลอดกาลพรรษา ณ วัดนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร โดยมีประธานบริษัทแป้งมันเอี่ยมอีสาน ส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี และเวลา 10:00 .น ณ วัดซำหวาย ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน