Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

งานซ่อมแซมถนนเส้นทางบ้านซำหวาย ตำบลสีวิเชียร ถนนเชื่อมไปบ้านตายอย ตำบลโดมประดิษฐ์

Share

      เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายวันดี จันนุกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยงานซ่อมแซมถนนเส้นทางบ้านซำหวาย ตำบลสีวิเชียร ถนนเชื่อมไปบ้านตายอย ตำบลโดมประดิษฐ์ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เทศบาลตำบลสีวิเชียร